ضرورت تکمیل جداول مرتبط با دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

سندیکا در نامه‌ای از اعضای خود درخواست کرده است در راستای تکمیل جداول مرتبط با دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها، قیمت‌های خود را پیشنهاد دهند.
ضرورت تکمیل جداول مرتبط با دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

به پیوست تصویر نامه شماره 99/246/628 مورخ 99/11/20 شرکت توانیر با موضوع ضرورت تکمیل جداول مرتبط با دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران (پیوست 1)، جهت استحضار و بهره‌مندی اعضای محترم ارسال می‌گردد. 

طبق نامه مذکور و مطابق با بند 7 بخشنامه شماره 96/1232579 مورخ 96/03/31سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع "دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران" (پیوست 2)، عدم تکمیل جداول 2 تا 6 و یا وجود هرگونه ابهام در پیشنهادات قیمت ارائه شده توسط پیمانکاران و تولیدکنندگان محترم، موجب عدم پذیرش پیشنهادهای ارائه شده در مرحله ارزیابی شکلی پاکت‌های مالی مناقصات می‌گردد.

شایان ذکر است مطابق با بند 2-2 بخشنامه شماره 99/265220 مورخ 99/05/25 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع "نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه‌های EPC صنعت برق" (پیوست 3)، در پروژه‌های EPC نیازی به تکمیل جدول شماره 5 فوق‌الذکر نمی‌باشد. 

پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.