فراخوان ثبت نام متقاضیان حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

اتاق تهران با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیـت و توان علاقه منـدان و متقاضیان تصـدی نماینـدگان اتاق تهران در هیـأت های حل اختـلاف مالیاتـی، در نظر دارد پس از بررسی رزومه ثبت نام کنندگان و برگزاری کلاس های آموزشی و آزمون های اولیه و تکمیلی نسبت به انتخاب نماینده اصلح اقدام نماید.
فراخوان ثبت نام متقاضیان حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیـت و توان علاقه منـدان و متقاضیان تصـدی نماینـدگان اتاق تهران در هیـأت های حل اختـلاف مالیاتـی (موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم)، همچنین علاقه مندان به اخذ گواهینامه" مشاوره مالیاتی مورد تایید اتاق تهران " در نظر دارد پس از بررسی رزومه ثبت نام کنندگان و برگزاری کلاس های آموزشی و آزمون های اولیه و تکمیلی نسبت به انتخاب نماینده اصلح اقدام نماید. 

لذا از متقاضیان  دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم درخواست همکاری از طریق لینک زیر حداکثر تا تاریخ 1402/11/20 اقدام نمایند. لازم به یادآوری است ثبت نام فقط از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی ارائه شده و تکمیل جدول مشخصات می باشد و معرفی به شکل نامه اداری قابل قبول نخواهد بود.

توجه :
1- جلسات آموزشی به صورت online  برگزار می گردد.
2- حضور در دوره های آموزشی به صورت اختیاری بوده اما شرکت در آزمون اجباری خواهد بود.
3- حضور در دوره های آموزشی به صورت رایگان بوده اما بابت شرکت در آزمون هزینه دریافت خواهد شد.
4- قبولی در آزمون به منزله تعهد اتاق تهران جهت تصدی متقاضی به عنوان نماینده اتاق نبوده. با این وجود اولویت برای پذیرفته شدگان در آزمون محفوظ خواهد بود.
5- برای پذیرفته شدگان در آزمون، گواهینامه قبولی با عنوان با "مشاور مالیاتی مورد تأیید اتاق تهران" صادر خواهد شد.

فرآیند جذب نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هیأت های حل اختلاف مالیاتی 

1- تکمیل فرم درخواست همکاری توسط متقاضی
2- بارگذاری فرم تکمیل شده (حداکثر تا تاریخ 20/11/1402 )
3- بررسـی اولیـه فرم درخواست همکاری در کارگروه جذب اتاق جهت کنترل سوابق مربوطه و انتخاب اولیه شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی (نیمه اول اسفند ماه 1402)
4- برگزاری کلاس های آموزشی آشنایی اولیـه با قوانین و مقررات مالیات مستقیم (نیمه دوم فروردین 1403)
5- برگزاری آزمون اولیه از شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی (30/01/1403)
6- برگزاری کلاس های آموزشی تکمیلی جهت پذیرفته شدگان در آزمون اولیه (نیمه اول اردیبهشت ماه 1403)
7- برگزاری آزمون نهایی از شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی تکمیلی (30/02/1403)
8- معرفی نهایی نمایندگان موضوع مواد (43) و (44) قانون مالیات های مستقیم (نیمه اول خرداد ماه 1403)


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.