دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار را ابلاغ کرد.
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی، مهندشان مشاور و پیمانکاران ابلاغ کرد. 

به استناد بند «پ» ماده (۴) و بند «پ» ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و بند «ب» ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۴ ت ۵۷۶۹۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیئت وزیران نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور محاسبه ظرفیت مجاز پیمانکاران در فرآیند ارجاع کار ارزیابی کیفی دعوت به مناقصه و ترک تشریفات مناقصه توسط دستگاه های اجرایی به کمک دستورالعمل مذکور محاسبه می گردد. 

دانلود فایل بخشنامه


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.