دریافت گواهی به هنگام تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی ضرورت ندارد

بانک مرکزی پس از نشست شورای گفت‌وگو و پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر عدم ضرورت دریافت گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات مستقیم در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی، بخشنامه جدیدی را با همین محتوا صادر کرد.
دریافت گواهی به هنگام تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی ضرورت ندارد
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بانک مرکزی پیرو هشتادو نهمین نشست شورای گفت‌وگو و تأکید بخش خصوصی در مورد عدم ضرورت دریافت گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات مستقیم برای تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی، بخشنامه جدیدی ابلاغ و در آن بر عدم ضرورت دریافت گواهی به هنگام تمدید تأکید کرد.

در این بخشنامه آمده: با عنایت به دریافت گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درزمان صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی، دریافت گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.
امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.