اصلاح بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار در خصوص مأخذ محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران

بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار در خصوص مأخذ محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران اصلاح شد.
اصلاح بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار در خصوص مأخذ محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

 با عنایت به مواد ۳۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و مستنبط از مواد ۵۶، ۵۸ و ۵۹ قانون کار و رأی مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اصلاح رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ و با توجه به آرای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸ و شماره ۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه «حق سنوات» و «فوق العاده های قانونی» منحصراً «مزد» یا «حقوق» می‌باشد. بنابراین، در بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، عبارات «مزد ثابت و مزد مبنا» حذف و مأخذ محاسبه فوق العاده نوبت کاری، «مزد» یا «حقوق» کارگر خواهد بود. بدیهی است سایر قسمت‌های بند مزبور به قوت خود باقی است. مقتضی است که اصلاحیه مزبور به کلیه کارشناسان ذیربط ابلاغ گردد.


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.