پرسشنامه شناسایی مصادیق اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر بنگاه‌های صنعت برق

پرسشنامه شناسایی مصادیق اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر بنگاه‌های صنعت برق

پرسشنامه تأثیر تاب‌آوری زنجیره تامین بر عملکرد شرکت‌های سازنده سیم و کابل

پرسشنامه تأثیر تاب‌آوری زنجیره تامین بر عملکرد شرکت‌های سازنده سیم و کابل

پرسشنامه ارزیابی وضعیت شرکت ها در سال 1398

پرسشنامه ارزیابی وضعیت شرکت ها در سال 1398

پرسشنامه اولویت‌بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا در سال 1398

پرسشنامه اولویت‌بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا در سال 1398

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.