خدمات

پیام باقری

رئیس هیات مدیره

تولد: 1348

میزان تحصیلات: دکترای مدیریت استراتژیک

ایمیل: bagheri@ieis.ir

جعفر جولا

نایب رئیس هیات مدیره

تولد: 1361

میزان تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

ایمیل: jula@ieis.ir

سیدمهدی مدنی

نایب رئیس هیات مدیره

تولد: 1350

میزان تحصیلات: دکتری مدیریت کسب و کار

ایمیل: madani@ieis.ir

سیدمحسن میرصدری

عضو و خزانه‌دار هیات مدیره

تولد: 1360

میزان تحصیلات: دکتری رشته DBA

ایمیل: mirsadri@ieis.ir

سعید سالمی

عضو و منشی هیات مدیره

تولد: 1352

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

ایمیل: salemi@ieis.ir

حمید حسین زاده

عضو هیات مدیره

تولد: 1359

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ایمیل: hosseinzadeh@ieis.ir

منصور سعیدی

عضو هیات مدیره

تولد: 1347

میزان تحصیلات: دکتری برق قدرت-مهارتی کاربردی

ایمیل: saeedi@ieis.ir

محمدهادی فقیه زاده

عضو هیات مدیره

تولد: 1352

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران، MBA دانشگاه شریف 

ایمیل: faghihzadeh@ieis.ir

سیدعلی کهفی قانع

عضو هیات مدیره

تولد: 1333

میزان تحصیلات: کارشناسی

ایمیل: ghaneh@ieis.ir

سیروس رضا مقدم

عضو هیات مدیره

تولد: 1325

میزان تحصیلات: لیسانس علوم 

ایمیل: moghaddam@ieis.ir

جمشید بردبار

عضو هیات مدیره

تولد: 1333

میزان تحصیلات: لیسانس برق و الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف 

ایمیل: bordbar@ieis.ir

سعید تقی لو

عضو علی البدل هیات مدیره

تولد: 1349

میزان تحصیلات: کارشناسی برق قدرت 

ایمیل: taghiloo@ieis.ir

محمد فارسی

عضو علی البدل هیات مدیره

تولد: 1330

میزان تحصیلات:  لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایمیل: farsi@ieis.ir

محمد کبیری اصفهانی

عضو علی البدل هیات مدیره

تولد: 1339

میزان تحصیلات: دکترای برق قدرت

ایمیل: kabiri@ieis.ir

امیر محمدی

بازرس اصلی هیات مدیره

تولد: 1356

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری، دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار

ایمیل: mohammadi@ieis.ir

شهریار مقدسی

بازرس علی البدل هیات مدیره

تولد: 

میزان تحصیلات: 

ایمیل: moghadasi@ieis.ir

مهدی مسائلی

دبیر سندیکا

تولد: 1356

میزان تحصیلات: دکترای مدیریت عالی کسب و کار

ایمیل: masaeli@ieis.ir

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.