خدمات

علی بخشی

رئیس هیات مدیره

تولد: 1353

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: bakhshi@ieis.ir

پیام باقری

نایب رئیس هیات مدیره

تولد: 1348

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی

ایمیل: bagheri@ieis.ir

نصراله رهنما

نایب رئیس هیات مدیره

تولد: 1340

میزان تحصیلات: کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران 

ایمیل: rahnama@ieis.ir

 

مسعود سعادتی

عضو و خزانه دار هیات مدیره

تولد: 1336

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 

ایمیل: saadati@ieis.ir

مهدی مسائلی

عضو و منشی هیات مدیره

تولد: 1356

میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ایمیل: masaeli@ieis.ir

حمیدرضا برازش

عضو علی‌البدل هیات مدیره

تولد: 1347

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA

ایمیل: barazesh@ieis.ir

جمشید بردبار

عضو هیات مدیره

تولد: 1333

میزان تحصیلات: لیسانس برق و الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف 

ایمیل: bordbar@ieis.ir

محمد بهزاد

عضو هیات مدیره

تولد: 1328

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: m.behzad@ieis.ir

منصور سعیدی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

تولد: 1347

میزان تحصیلات: دکتری برق قدرت-مهارتی کاربردی

ایمیل: saeedi@ieis.ir

سیدحسین شجاعی

بازرس علی‌البدل هیات مدیره

تولد:1317

ایمیل: shojaei@ieis.ir

حمیدرضا صالحی سلمی

عضو هیات مدیره

تولد: 1347

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

ایمیل: hrsalehi@ieis.ir

سیدمهدی مدنی

عضو هیات مدیره

تولد: 1350

میزان تحصیلات: دکتری مدیریت کسب و کار

ایمیل: madani@ieis.ir

سیدمحسن میرصدری

بازرس اصلی هیات مدیره

تولد: 1360

میزان تحصیلات: دکتری رشته DBA

ایمیل: mirsadri@ieis.ir

سیروس رضا مقدم

عضو علی‌البدل هیات مدیره

تولد: 1325

میزان تحصیلات: لیسانس علوم 

ایمیل: moghaddam@ieis.ir

سعید مهذب ترابی

عضو هیات مدیره

تولد: 1339

میزان تحصیلات: دکتری مديريت عالي كسب و كار DBA از مؤسسه آموزش عالي فن‌پردازان

ایمیل: mohazabtorabi@ieis.ir

علیرضا وفایی

عضو هیات مدیره

تولد: 1334

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی 

ایمیل: vafaei@ieis.ir

سپهر برزی مهر

دبیر سندیکا

تولد: 1359
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل: barzimehr@ieis.ir

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.