اعلام واریزی هزینه دوره آموزشی

نام شرکت*
عنوان دوره آموزشی*
تاریخ واریز فیش*
نام و نام خانوادگی ثبت کننده*
شماره تماس ضروری*
استفاده از تخیف

آپلود فیش واریزی*
درصورت اعمال تخفیف علت آن در این قسمت ثبت شود

تایید ارسال:09981541607 و یا 66570930 داخلی 110

خانم حدادی واحد آموزش

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.