ارزیابی مدیران کسب و کار های صنعت برق از ریسک های سال 1400

ارزیابی مدیران کسب و کار های صنعت برق از ریسک های سال 1400

بسته پیشنهادی بخش خصوصی به ریاست جمهوری سال 1400

بسته پیشنهادی بخش خصوصی به ریاست جمهوری سال 1400

نقش بخش خصوصی در اصلاح نظام مالی صنعت برق

نقش بخش خصوصی در اصلاح نظام مالی صنعت برق

تحلیل بودجه صنعت برق لایحه بودجه سال 1399

تحلیل بودجه صنعت برق لایحه بودجه سال 1399

چالش ها و راهکارهای صنعت برق در سال جهش تولید

چالش ها و راهکارهای صنعت برق در سال جهش تولید

مدل کسب و کار و تامین مالی طرح نوسازی شبکه های فرسوده برق

مدل کسب و کار و تامین مالی طرح نوسازی شبکه های فرسوده برق

چالش های قراردادی شرکت های پیمانکار و سازنده صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی

چالش های قراردادی شرکت های پیمانکار و سازنده صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی

پیشنهادات سندیکای برق برای تدوین قانون برنامه پنجساله هفتم

پیشنهادات سندیکای برق برای تدوین قانون برنامه پنجساله هفتم

مدل های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت برق

مدل های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت برق

تحلیل لایحه بودجه سال 1400 و ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

تحلیل لایحه بودجه سال 1400 و ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.