تحلیل لایحه بودجه سال 1400 و ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

تحلیل لایحه بودجه سال 1400 و ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق- گزارش دوم

تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق- گزارش دوم

تحلیل ساختار بودجه برق -گزارش اول

تحلیل ساختار بودجه برق -گزارش اول

چالش های صنایع پشتیبان توزیع نیروی برق و راهکارهای مقابله با آن

چالش های صنایع پشتیبان توزیع نیروی برق و راهکارهای مقابله با آن

اطلاعات آماری و تخصصی صنعت برق

اطلاعات آماری و تخصصی صنعت برق

استراتژی کسب و کارهای صنعت برق در شرایط کرونا

استراتژی کسب و کارهای صنعت برق در شرایط کرونا

انتظارات صنعت برق ایران از مجلس یازدهم

انتظارات صنعت برق ایران از مجلس یازدهم

نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و انرژی

نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و انرژی

بررسی و تحلیل آماری اثرات اقتصادی ویروس کرونا

بررسی و تحلیل آماری اثرات اقتصادی ویروس کرونا

جمع آوری و بررسی مجوزها و قوانین ناظر بر فعالیت شرکت های صنعت برق

جمع آوری و بررسی مجوزها و قوانین ناظر بر فعالیت شرکت های صنعت برق

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.