مدارک مورد نیاز برای ثبت دولتی شعب شرکت‌های خارجی در ترکمنستان

کلیه اسناد و مدارک به زبان کشور سرمایه‌گذار ممهور به مهر اصل (ارسال از طریق فاکس یا اسکن شده مجاز نمی‌باشد) با ترجمه به زبان ترکمنی و روسی ارائه داده می‌شوند. متن ترجمه توسط ارگان انجام دهنده ترجمه تأیید می‌شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت دولتی شعب شرکت‌های خارجی در ترکمنستان
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

کلیه اسناد و مدارک به زبان کشور سرمایه‌گذار ممهور به مهر اصل (ارسال از طریق فاکس یا اسکن شده مجاز نمی‌باشد) با ترجمه به زبان ترکمنی و روسی ارائه داده می‌شوند. متن ترجمه توسط ارگان انجام دهنده ترجمه تأیید می‌شود.

شعب شرکت‌های خارجی برای مدت سه سال ثبت می‌شوند (اجازه اقامت را کسب می‌کنند) این مدت قابل تمدیداست.

تقاضانامه در خصوص تأسیس شعبه در خاک ترکمنستان (توسط موسسان امضاء می‌شود و به مهر شرکت ممهور می‌شود)

حکم یا صورت جلسه در خصوص تأسیس شعبه (توسط موسسان امضاء می‌شود و به مهر شرکت ممهور می‌شود) که باید حتماً شامل بند‌های مشروحه زیر باشد:

الف) ثبت شعبه در خاک ترکمنستان

ب) تصویب آئین نامه شعبه

ج) انتصاب مدیر (نام و نام خانوادگی، نام پدر، مشخصات شناسنامه‌ای)

فرم پرسشنامه (لیست اطلاعات شخصی) رئیس شعبه در ترکمنستان (دارای عکس واصل امضاء)

فتوکپی پاسپورت رئیس شعبه (فتوکپی گذرنامه اتباع خارجی به انضمام ترجمه آن تأیید شده توسط دارالترجمه.

وکالت نامه بنام رئیس شعبه در ترکمنستان (تنظیم شده به زبان سرمایه گذار تأیید شده در دفتر ثبت اسناد دارای اطلاعات شامل تاریخ صدور، مدت اعتبار، اطلاعات شناسنامه‌ای [پاسپورتی]با ذکر اختیارات مدیر)

آئین نامه راجع به شعبه مورد تأسیس در دو نسخه به زبان روسی و ترکمنی (روی سربرگ شرکت دارای امضای موسسان و ممهور به مهر شرکت)

اقتباس نامه از سند راجع به ثبت رسمی سرمایه گذار خارجی صادره از ارگان ثبت کشور سرمایه گذار (روزنامه رسمی) نسخه اصل. این اقتباس نامه باید توسط کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور یا وزارت امور خارجه ترکمنستان تأیید (قانونی) شده باشد.

فتوکپی اساسنامه موسسه (شرکت) خارجی سرمایه گذار (تأیید شده توسط سرکنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور یا وزارت امور خارجه ترکمنستان)

سند راجع به وضع مالی سرمایه گذار خارجی (گواهی بانک) نسخه اصل تأیید شده (قانونی) توسط کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور یا وزارت امور خارجه ترکمنستان.

تأییدیه کتبی در خصوص وجود آدرس حقوقی (قرارداد اجاره یا قرارداد راجع به قصد تأسیس شرکت [بعلاوه اقتباس از فهرست واحد دولتی اشخاص حقوقی و اساسنامه موجر]گواهی نامه از اداره آمار مربوط به توضیح نوع فعالیت [بر اساس فهرست طبقه بندی انواع فعالیت اقتصادی در ترکمنستان](بروشور و کاتالوگ تأیید کننده تجربه و سابقه فعالیت)

پس از بررسی مدارک توسط کمیسیون بین اداری ترکمنستان مدارک مشروحه ذیل باید ارائه گردد:

الف) گواهی شهرداری راجع به وجود آدرس حقوقی

ب) سند راجع به پرداخت حق ثبت

ج) وکالت نامه برای شخص پیگیری کننده تشریفات ثبت، تأیید شده در دفتر ثبت اسناد (بعلاوه فتوکپی پاسپورت یا شناسنامه)

اسناد و مدارک فوق باید به زبان کشور سرمایه گذار و دارای مهر اصل به انضمام ترجمه آن‌ها به زبان روسی و ترکمنی ارائه گردد. (ارسال اسناد و مدارک از طریق فاکس مجاز نمی‌باشد). متن ترجمه باید توسط ارگانی که ترجمه را انجام داده باشد، تأیید شود.

شعب شرکت‌های خارجی برای مدت دو سال با حق تمدید اقامت افتتاح می‌شوند یعنی حق اقامت کسب می‌نمایند.


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.