خدمات

محسن شادمان

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا معین تقوی

نائب رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا عنانی

خزانه دار هیئت مدیره

بیژن شکوهی

عضو هیئت مدیره

مهندس مهدی مدنی

عضو هیئت مدیره

مهندس محسن نظری

عضو علی البدل هیئت مدیره

رضا رضوی زاده

عضو علی البدل هیئت مدیره

سعید سالمی

بازرس اصلی

رضا نمازی

دبیر شعبه خراسان

محمد پات راد

مدیر اجرایی شعبه خراسان

ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.