نحوه درخواست اعتراض به فرایند اجرایی برگزاری مناقصات

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی توانیر نحوه درخواست اعتراض به فرایند اجرایی برگزاری مناقصات را اعلام کرد.
نحوه درخواست اعتراض به فرایند اجرایی برگزاری مناقصات
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

به استناد ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه‌گران می‌بایست اعتراض خود را افتتاح به مدیرعامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا مدیریت شبکه برق ایران ارسال کرده و در صورت عدم دریافت پاسخ (حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری) و یا عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، بر اساس ضوابط مندرج در تبصره بند «م» ماده ۵ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1388) حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری شکایت خود را به هیئت‌های رسیدگی به شکایت مندرج در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات (به شماره 297489/ت45434 هـ مورخ  1389/12/24 هیات وزیران) ارسال کنند.

سازندگان و پیمانکاران می‌توانند شکایت مرتبط با روند اجرایی برگزاری مناقصات را با عنایت به نامه شماره 69522/51 مورخ 91/08/24 سازمان برنامه بودجه کشور و با رعایت زمانبندی مذکور ابتدا به دستگاه‌های مناقصه‌گذار (با ارسال رونوشت به این دفتر) و سپس در صورت عدم کسب نتیجه از کارفرما، به هیئت‌های رسیدگی به شکایات ملی و استانی ارسال کنند. بدیهی است عدم رعایت ضوابط مذکور موجب سلب فرصت لازم در خصوص رسیدگی به شکایات مربوطه و به عدم امکان بررسی شکایت فوق خواهد شد. 

پیوست 


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.