بسترسازی برای تسویه مالیات پیمانکاران از طریق اوراق تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی

سازمان امور مالیاتی کشور از پیگیری این سازمان برای رفع ابهامات و مشکلات مطروحه جهت اجرای عملیاتی تسویه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌های پیمانکاری از طریق اوراق تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی برای دوره‌های زمستان 1400 به بعد خبر داد.
بسترسازی برای تسویه مالیات پیمانکاران از طریق اوراق تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

این سازمان در پاسخ به نامه سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در خصوص اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری، با استناد به تبصره (4) ماده (4) این قانون عنوان شده است: پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و  اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود، منوط به دریافت مستقیم از دولت برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده کنند.

در این نامه با تاکید بر اینکه مطابق ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فرآیند تسویه بدهی مودیان از جمله پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده به تفصیل بیان شده، عنوان کرده است: مطابق تبصره (1) این ماده اصل بر نقدی بودن معاملات است مگر نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت و به تایید طرفین رسیده باشد و مطابق تبصره (2) این ماده مودی با رعایت تبصره (1) مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متعاقبا به تاخیر بیندازد و سازمان امور مالیاتی کشور تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، موردی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. 

در بخش دیگری از این نامه که به امضای مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کل کشور رسیده، آمده است: مطابق تبصره (3) ماده (4) این قانون تکالیفی برای کارفرمایان و سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده است. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مطالبات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.