ایجاد وحدت رویه برای محاسبه حق بیمه قراردادهای بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع برق

جلسه نمایندگان سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان، انجمن صنفی پیمانکاران برق و ... با دستور کار بررسی بند 8 صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شد.
ایجاد وحدت رویه برای محاسبه حق بیمه قراردادهای بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع برق
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

جلسه نمایندگان سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان، انجمن صنفی پیمانکاران برق، شرکت توزیع برق شهرستان و اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با دستور کار بررسی بند 8 صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شد. 
براساس بررسی‌های انجام شده در جلسه و موافقت اعضای حاضر، حق بیمه کارکنان شاغل در پروژ‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی به کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق که طبق مفاد پیمان و صورت وضعیت کارکرد، تهیه مصالح و تجهیزات و فهرست منضم به دستورالعمل 105137/5020 مورخ 80/12/15 به عهده پیمانکار باشد، براساس دستورالعمل یادشده محاسبه و بر همین مبنا مبلغ تجهیزات (تا سقف 50 درصد ناخالص کارکرد) از شمول کسر حق بیمه معاف و مابقی کارکرد با مآخذ 7 درصد محاسبه می‌شود. 


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.